OFERTA

Wykonujemy nowe izolacje poziome budynków, izolacje pionowe, drenaże. Usługi osuszania budynków oferujemy na terenie całej Polski. Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocią kapilarną, do końca jego trwałości technicznej.

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików, cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznych degradacji, w wyniku których na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami soli, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Konieczne jest zatrzymanie tego procesu.

Z JAKICH POWODÓW WYBRAĆ TECHNOLOGIĘ OSUSZANIA MURÓW PRINZ?
  • Po wykonaniu usługi następuje natychmiastowe i trwałe odcięcie od wilgoci podciąganej kapilarnie.
  • Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed wilgocią kapilarną, do końca jego trwałości technicznej.
  • Wykonana z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych dodatkowo zbrojonych włóknem szklanym izolacja pozioma, odporna jest na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murach oraz korozję.
  • Osuszanie murów metodą PRINZ całkowicie zapobiega podciąganiu wilgoci, bez względu na rodzaj materiału budowlanego z którego wykonane są ściany oraz stan zawilgocenia budynku.
  • Osuszanie murów za pomocą technologii PRINZ nie ma wpływu na statykę budynku - tzw. "osiadanie". Dzięki precyzyjnie dobranej prędkości liniowej narzędzi tnących oraz wolnym posuwom cięcia, nie powstają drgania, które mogłyby powodować uszkodzenia.

Wykonujemy nowe izolacje poziome budynków, izolacje pionowe, drenaże, osuszanie mikrofalowe.